Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników sklepu stacjonarnego ”MPower-BHP Sp. z o.o.” oraz serwisu internetowego mpower-bhp.pl.

Administratorem danych osobowych jest firma: ”MPower-BHP Sp. z o.o.”, z siedzibą pod adresem: ul. Gen. Okulickiego 49/33, 31-637 Kraków, zwany dalej: „Administratorem Danych”.

Dane osobowe zbierane przez mpower-bhp.pl za pośrednictwem sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

1. Pojęcia

 • Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
 • Serwis - strona internetowa prowadzona przez Administratora Danych, dostępna pod adresem internetowym: mpower-bhp.pl
 • Sklep – sklep stacjonarny ”MPower-BHP Sp. z o.o.”, prowadzony przez Administratora Danych pod adresem ul. Gen. Okulickiego 51 w Pasażu handlowym, 31-637 Kraków.
 • Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z Serwisu lub Sklepu.
 • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

2. Sposób zbierania danych osobowych.

Dane osobowe zbierane w Serwisie i Sklepie są przekazywane bezpośrednio przez użytkowników. Oprócz tego serwis automatycznie zapisuje w pamięci urządzenia końcowego pliki cookies i odnotowuje adres IP. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż niezbędne do dokonania zakupów w Serwisie.

3. Zakres i cel zbieranych danych osobowych (podstawa prawna - niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)).

 • Zakładając konto, użytkownik powinien wskazać: adres email i hasło, a po zatwierdzeniu rejestracji także: adres do wysyłki oraz adresy bilingowe. Dane będą wykorzystywane w celu weryfikacji użytkownika oraz ułatwienia procesu składania zamówień.
 • Składając zamówienie w Serwisie, użytkownik zostanie poproszony o wskazanie: formy płatności, formy dostawy, imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu, adresu do wysyłki, adresu do faktury, numeru NIP oraz nazwy firmy. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia zgodnie z Regulaminem sklepu.
 • Zakładając konto stałego klienta w Sklepie, użytkownik jest proszony o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu, które zapisywane są do bazy stałych klientów. Na podstawie przekazanych danych formułowane jest również zaproszenie do newslettera, którego akceptacja jest dobrowolna.
 • Przystępując do subskrypcji newslettera, użytkownik jest zobowiązany wskazać adres email, na który Administrator danych będzie kierował wiadomości typu newsletter.

4. Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronach serwisu (podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług).

 • Podczas wizyty w serwisie system wykorzystywany przez Administratora Danych automatycznie pobiera: adres IP użytkownika. Adres jest zapisywany w dziennikach logów serwera.
 • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych

  • Facebook

  Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu marki.

5. Pliki cookies.

 • Pliki cookies są to niewielkie pliki zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki, które przekazują na serwer operatora serwisu internetowego informacje dotyczące aktywności użytkownika.
 • Pliki cookies zapisywane przez serwis Administratora danych:
 • WŁASNE:  
  • Sesyjne – soteshop - wykorzystywany w celu zapisywania działań użytkownika w trakcie korzystania z serwisu. Brak możliwości zapisania cookies znacząco ogranicza działanie funkcjonalności dostępnych w serwisie takich jak np. zapamiętanie zawartości koszyka w trakcie trwania sesji lub możliwość zalogowania się do swojego profilu na czas trwania sesji. Plik jest usuwany po zakończeniu wizyty i zamknięciu sesji.
 • PODMIOTÓW TRZECICH:
  • Statystyczne – w celu zapisywania informacji o pierwszej, ostatniej wizycie w serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach, z których użytkownik trafił na stronę serwisu – są to pliki wydawcy Google Inc.
 • Blokada tych plików nie wpłynie na funkcjonowanie serwisu.
 • Każdy użytkownik ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez modyfikacje ustawień przeglądarki.
 • Zmiana w konfiguracji obsługi plików cookies w przeglądarkach jest opisana na stronach producentów oprogramowania.
 • UWAGA: Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach identyfikacji tożsamości użytkowników.

6. Udostępnianie danych osobowych.

 • Dane osobowe wskazane w zamówieniu jako adres dostawy mogą zostać udostępnione firmie realizującej przesyłki kurierskie lub Poczcie Polskiej w zależności od tego, jaką formę dostawy wskazał klient.
 • Ponadto mpower-bhp.pl korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenia Administratora danych osobowych. Należą do nich m.in. dostawcy realizujący: usługi płatności, usługi księgowe, usługi hostingu, systemy do marketingu, systemy ocen sprzedaży, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu.

7. Kontakt.

 • Administrator Danych będzie się kontaktował z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i telefonicznie w sprawach związanych ze złożonymi w Serwisie zamówieniami oraz usługą konta klienta i newslettera.

8. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO każdemu Użytkownikowi przysługuje:

 • prawo do cofnięcia zgody (podstawa prawna - art. 7 ust. 3 RODO),
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii (podstawa prawna - art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania danych (podstawa prawna - art. 16 RODO),
 • prawo do bycia zapomnianym (podstawa prawna - art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (podstawa prawna - art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (podstawa prawna - art. 20 RODO),
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawa prawna - art. 21 RODO).

    mpower-bhp.pl może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług mpower-bhp.pl.

    W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem za pomocą listu tradycyjnego wysłanego na adres: Sklep MPower-BHP Sp. z o.o. ul. Gen. Okulickiego 51 Pasaż handlowy, 31-637, Kraków. Pocztą elektroniczną na adres: biuro@mpower-bhp.pl .

9. Zabezpieczenie danych.

 • Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer Administratora Danych zostały zabezpieczone z wykorzystaniem rozwiązań kryptograficznych.
 • Administrator Danych zabezpiecza dane osobowe, stosując wysoki poziom zabezpieczeń adekwatny do pojawiających się zagrożeń.
 • Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora Danych mają dostęp wyłącznie osoby upoważnione.

10. Odpowiedzialność.

 • Administrator Danych stosuje opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu.

11. Zmiany w polityce prywatności.

 • Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa.